Ik deel graag mijn lievelingsquote van Marianne Williamson (uit “Terugkeer naar liefde”).

Angst wordt – naar mijn gevoel – vaak verkeerd geïnterpreteerd. Deze quote omschrijft waar ik in geloof: angst is een uitnodiging om ons potentieel te verkennen. Er zit meer in ons verborgen dan we ons op dit moment kunnen voorstellen. Indien dit ruimte krijgt in therapie durf ik zeggen dat er wonderen gebeuren.

Eerlijk waar.

 

Our deepest fear is not that we are inadequate.

Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.

It is our light, not our darkness that most frightens us.

We ask ourselves, Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous? Actually, who are you not to be? You are a child of God.

Your playing small does not serve the world. There is nothing enlightened about shrinking so that other people won’t feel insecure around you.

We are all meant to shine, as children do.

We were born to make manifest the glory of God that is within us.

It’s not just in some of us; it’s in everyone.

And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same.

As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.

 

Onze diepste angst is niet dat we inadequaat zijn.
Onze diepste angst is dat we net immens krachtig zijn.

Het is ons licht, niet onze duisternis die ons het meest beangstigt.
We vragen ons zelf af:  Wie ben ik, om briljant, slim,
talentvol en prachtig te zijn?

Maar waarom niet? Je bent een kind van God.
Je dient de wereld niet met valse bescheidenheid.

Jezelf klein maken dient de wereld niet. Er is niets verlichtend aan jezelf zo klein maken zodat anderen zich niet onzeker voelen in jou aanwezigheid.

We zijn allemaal bedoeld om te stralen, zoals kinderen dat doen.
We zijn geboren om de glorie van God, die in ons is,
tot uitdrukking te brengen.
Dit is niet slechts weggelegd voor een enkeling van ons,
maar voor ons allen.

Als we ons eigen licht laten schijnen,
geven we onbewust anderen de vrijheid dit ook te doen.
Wanneer we bevrijd zijn van onze angsten,
bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen.

Marianne Williamson

 

Voelt jouw angst verlammend aan en ben je nieuwsgierig om dit om te buigen tot jouw kracht? Ik help je hier graag bij. stuur een mailtje naar fabienne@fabiennedeknudt.com.